PANAWAGAN SA MGA GURONG KALAHOK SA PALIHAN NG MGA GURONG NAGTUTURO GAMIT ANG WIKANG FILIPINO